Appell Förlag och Svenska litteratursällskapet i Finland

Adress:  
Södra Agnegatan 27, 112 29 Stockholm, Sverige

Appell är ett kvalitetsförlag med inriktning mot populariserad vetenskap. Bland ämnena märks kultur- och idéhistoria, historia, samhällsfrågor, konst och arkitektur. (appellforlag.se) Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) bevarar, utforskar och sprider kunskap om den svenska kulturen i Finland. (sls.fi)