Berättarministeriet 

Adress:  
Drottninggatan 120, 113 60 Stockholm, Sverige

Berättarministeriet är en icke vinstdriven, politiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att stötta lärare och elever i skolor med högt socioekonomiskt index i den dagliga undervisningen.

Berättarministeriet  programpunkter


0 träffar