Botkyrka församling

Adress:  
Grödingevägen 4, Tumba, Sverige

I Botkyrka församling möts människor och kulturer från hela världen. Vi har sex kyrkor i fyra distrikt. I vår församlingsvision säger vi att vi vill gestalta Guds nåd för hela skapelsen. Ett uttryck för det gestaltandet är kultur – musik, poesi, dans, litteratur. Vi vill också se en utåtrörelse där människor får möjlighet till samtal om existentiella frågor.