Carlsson Bokförlag

Adress:  
Stora Nygatan 31, Stockholm, Sverige

Vi på Carlssons ser böcker som koncentrerat vetande och samlad erfarenhet, destillerat genom skribenternas personlighet och världsuppfattning. I vårt fall gäller det fackböcker i vid mening. Utgivningen består av böcker som förlaget anser angelägna och som har något att tillföra inom ämnen så som kultur, gastronomi, samhälle, politik, natur, och historia.