Cervantes

Adress:  
Bryggargatan 12A, 111 21 Stockholm, Sverige

Instituto Cervantes är en icke vinstdrivande organisation som grundades 1991 av spanska staten i syfte att främja det spanska språket samt spansk och kultur runt om i världen. Arbetet leds av en styrelse bestående av ett trettiotal representanter från den spanska och latinamerikanska kultur- och litteraturvärlden.