Judisk kultur 

Adress:  
Stora Nygatan 7, 111 27 Stockholm, Sverige

J! Judisk kultur i Sverige är en oberoende institution som initierar och genomför program som knyter an till den mångfacetterade judiska kulturen. J! aktualiserar judisk kultur inom filosofi, litteratur, konst, film och musik. Med judiska perspektiv som utgångspunkt skapas möten och samtal rörande aktuella och historiska ämnen. J! fokuserar på de universella aspekterna av den judiska kulturen och