Kungl. Vitterhetsakademien

Adress:  
Villagatan 3, 114 32 Stockholm, Sverige

Kungl. Vitterhetsakademiens främsta syfte är att främja forskning och annan verksamhet inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård. Akademiens förlag har en bred akademisk utgivning och tillgängliggör aktuell forskning för en intresserad allmänhet och forskare.

Kungl. Vitterhetsakademien programpunkter


0 träffar