Natur & Kultur

Adress:  
Karlavägen 31, 114 31 Stockholm, Sverige

Natur & Kultur är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Vi ger ordet till fler.