Natur & Kultur 

Adress:  
Karlavägen 31, 114 31 Stockholm, Sverige

Natur & Kulturs utgivning består av böcker för barn och unga, sakprosa, skönlitteratur och illustrerade faktaböcker såsom kokböcker. Förlaget Natur & Kultur är en oberoende stiftelse med uppdrag att främja kultur, bildning och humanistiska värden. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd.

Natur & Kultur  programpunkter


0 träffar