Opal 

Adress:  
Tegelbergsvägen 31, 168 66 Bromma, Sverige

Bokförlaget Opal startades 1973 och är ett fristående och starkt förlag på den svenska barnboksmarknaden. Vi ger ut böcker för samtidens och framtidens barn och unga.

Opal  programpunkter


0 träffar