Riksantikvarieämbetet

Adress:  
Storgatan 43, 114 55 Stockholm, Sverige

Kungl. Vitterhetsakademien har en bred akademisk utgivning inom humaniora och samhällsvetenskap och tillgängliggör aktuell forskning för en intresserad allmänhet och forskare. Vitterhetsakademiens bibliotek ingår i myndigheten Riksantikvarieämbetet och är ett vetenskapligt specialbibliotek öppet för allmänheten.

Riksantikvarieämbetet programpunkter


0 träffar