S:t Matteus församling

Adress:  
Västmannagatan 92, 2 tr, 113 43 Stockholm, Sverige

S:t Matteus församlingsbibliotek öppet hus 11-16 introduktion Vivianne Hoogendoorn, biblioteksföreståndare föredrag, författarträff, poesi, kaffe och bokförsäljning Välkomna!

S:t Matteus församling programpunkter


0 träffar