Stadsmuseet

Adress:  
Ryssgården, Stockholm, Sverige

Stockholmia förlag är en del av Stockholms stad med uppdrag att tillgängliggöra forskning och litteratur om Stockholm.