Stadsmuseet 

Adress:  
Ryssgården, Stockholm, Sverige

Stadsmuseets uppgift är att öka kunskapen om och intresset för Stockholms historia. Stadsmuseet är en kunskapsinstitution som värnar om Stockholms gemensamma minne och kulturarv. Vi forskar och dokumenterar, inventerar, publicerar och förmedlar kunskap om vår stad. Vi förvaltar omfattande samlingar som ständigt växer.

Stadsmuseet  programpunkter


0 träffar