Svenska Akademien

Adress:  
Källargränd 4, 111 29 Stockholm, Sverige

Svenska Akademien, instiftad 1786 av Gustaf III, är en oberoende kulturinstitution som arbetar för att stärka det svenska språket och litteraturen. En samlingsplats för det omfattande språkarbete som bedrivs är portalen svenska.se. Akademien ger också stöd till författare, översättare, kritiker, forskare, lärare och bibliotekarier med ett stort antal priser och stipendier samt beviljar bidrag till