Boksamtal: ukrainares arbetsvillkor i Sverige

Pelle Sunvisson
Scensamtal, Gratis
19 maj 2022, 16:00 - 17:00
Bergsunds strand 32, 117 38 Stockholm, Sverige
Södermalm
Verbal förlag

Pelle Sunvisson har levt under tagen identitet som ryskspråkig bärplockare och byggnadsarbetare och använt materialet i böckerna Svenska palmen och Svarta bär för att skildra bl a ukrainares arbetsvillkor i Sverige. Hur var det att wallraffa? Vilka etiska problem uppstår? Vilka människor mötte han och hur var det att omvandla materialet till skönlitterärt stoff?