Att komma nära en människa

Mikael JanssonMargaretha FahlgrenAnnika SandénAnna Furumark (moderator)
ScensamtalGratisTillgänglig för funktionsnedsatta
21 maj, 12:35 - 13:05
Ryssgården, Stockholm, Sverige
Södermalm
Stadsmuseet

Biografier har gett oss några av vår tids mest spännande böcker. Vi läsare bjuds in att komma riktigt nära en människa. Men hur arbetar författarna med myter och sanning kring en människa? Vilka källor behövs för att vara trovärdig? Vad berättar källorna, vad kan vi styrka och vad kan vi bara anta? När kan man lägga till och dra ifrån som författare? Vad händer om huvudpersonen själv minns fel eller vill tillrättalägga berättelsen? Vad väljer en författare att inte berätta? Finns det en gräns mellan den historiska biografin och den skönlitterära, i så fall var går gränsen? Hur blandas formerna? Finns det hybridbiografier? intressanta men ändå kan de vara bortglömda i århundraden. Vilka människoöden har vanligtvis inte skildrats i biografier? Varför har vissa berättelser och människor valts bort? Har det med brist på källmaterial att göra? Hur ser det ut i våra källor vad kan vi styrka och vad kan vi bara anta? Vilka biografier återstår att skriva? Hur ser författarna på frågor om kamp och upprättelse?