Axel Englund och Mara Lee om Mallarmé

Axel Englund och Mara Lee om Mallarmé

Axel EnglundMara Lee
Scensamtal
21 maj, 18:00 - 19:00
Götgatan 37, 116 21 Stockholm, Sverige
Södermalm
Söderbokhandeln

Stéphane Mallarmé stod i centrum för den franska symbolismen och kom att bli portalgestalt för den moderna europeiska poesin. Han blev ofta hånad för sin obegriplighet, men också gränslöst beundrad i sin egen krets av diktare och intellektuella.

Efter hans död kom hans inflytande över nittonhundratalets poesi att bli närmast oöverskådligt. Men trots sin avgörande roll i litteraturhistorien har Mallarmé varit närmast oöversatt till svenska. Det är en sensation att hans suggestiva diktverk nu utkommer i sin helhet, översatt av Axel Englund och utgiven på ellerströms förlag.

Hur och varför ska man läsa Mallarmé idag? Möt Axel Englund i ett samtal med författaren, översättaren och forskaren Mara Lee.