Bokpresentation om svensk kriminalhistoria

Lars-Erik Holländer
GratisSigneringScensamtal
21 maj, 15:00 - 16:00
Nybrogatan 53, 114 40 Stockholm, Sverige
Östermalm

Författaren Lars-Erik Holländer berättar om sina två böcker Halshuggning (Carlsson Bokförlag, 2017) och Kidnappning (Carlsson Bokförlag, 2021) utifrån bakgrundsfakta och personliga kopplingar till svensk kriminalhistoria.

KORT OM BÖCKERNA:

Halshuggning

Den här boken handlar om det hårdaste straffet av alla: döden. Och om människor som dömts att mista sina liv. Vi läser om skarprättarens liv; om den största massavrättningen; om den sista offentliga avrättningen; om vardagslivet i fängelserna m.m.

Kidnappning

Här presenteras en del av kidnappningens historia med konkreta fall i nutid, närtid och dåtid. Författaren resonerar kring de rättsliga och psykologiska aspekterna av en kidnappning, inte minst för offrens anhöriga. I boken intervjuas även huvudpersonerna i två av Sveriges mest uppmärksammade kidnappningar.