Boksamtal: Hur mycket krävs för att skydda ett barn?

Monica Dahlström-LannesHetty Rooth
GratisScensamtalSignering
21 maj, 14:00 - 15:00
Stora Nygatan 31, 111 27 Stockholm, Sverige
Gamla stan

KORT OM BOKEN:

Monica Dahlström-Lannes granskar utredningar och konsekvenser av vuxnas och myndigheters ibland undermåliga insatser; vårdhaveriet. Utifrån decenniers erfarenheter återger hon barnens berättelser, anmälarnas situation, mammornas reflektioner, polisutredningarnas kvalitet och funktion; vilket rättsskydd och vilken rättssäkerhet som råder liksom massmedias roll. Allt förankrat i verkligheten, där författaren själv varit med och utrett som myndighetsperson. Hon har även förslag till förbättringar.

Monica Dahlström-Lannes har som polis, författare, debattör, föreläsare och rådgivare i nästan 40 år arbetat med barns rätt och rättigheter. Hon har upplevt det mesta, men behåller sitt engagemang.

Hetty Rooth har som frilansjournalist ett brett perspektiv på barn- och ungdomsfrågor. Under tio år var jag medredaktör för ungdomstidningen GLÖD. Hon har också skrivit om barn och tonåringar för Rädda Barnen och Myndigheten för skolutveckling samt forskat om föräldraskapsstöd med inriktning på kurser för föräldrar.