Sjung med Taube i Stockholm!

Taube-sällskapetJan-Olof Landqvist
Scensamtal
22 maj, 14:30 - 15:00
Ryssgården, Stockholm, Sverige
Södermalm
Stadsmuseet

Allsång under ledning av trubaduren Tomas Edström med ackompanjemang.

Arr. Stockholmia förlag i samarbete med DELS och Taube-sällskapet.