– INSTÄLLT– Författarträff med Göran Greider

– INSTÄLLT– Författarträff med Göran Greider

Göran Greider
ScensamtalSignering
21 maj, 13:00 - 13:40
Mäster Samuelsgatan 28, 111 57 Stockholm, Sverige
Norrmalm

Stugland spårar Göran Greider drömmen om stugan till det tidiga 1900-talets nationalromantik och spirande välfärdsstat. Boken är samtidigt en landsbygdsmemoar och en vindlande essä som rör sig mellan August Strindberg och Elsie Johansson, slagghögar i Falun och Thoreaus tjärn i Walden. Med typisk greidersk skärpa skärskådas dagens föränderliga politiska landskap, nationalstatens roll och den nationella gemenskap som är nödvändig för att skapa ett fungerande, jämlikt samhälle.