Hjalmar Söderberg och den medvetne flanörens Stockholm

SöderbergsällskapetGustaf Neander
Scensamtal
21 maj, 14:30 - 15:00
Ryssgården, Stockholm, Sverige
Södermalm
Stadsmuseet

Hjalmar Söderberg och den medvetne flanörens Stockholm