Köksvägen till historien: om bostadshusens historiska lager

Karin Carlsson
ScensamtalGratisTillgänglig för funktionsnedsatta
22 maj, 12:05 - 12:30
Ryssgården, Stockholm, Sverige
Södermalm
Stadsmuseet

Vad kan pampiga huvudentréer och enkla köksingångar berätta om gårdagens normer och ideal? Hur kan vi tolka förra sekelskiftets nattringklockor och portvaktsluckor? Med exempel hämtade från förra sekelskiftets Östermalm berättar historikern Karin Carlsson om bostadshusens inbyggda meddelanden och hur vi genom dem kan komma närmare tidsspecifika genus- och klassrelationer. Föredraget är baserat på kapitlet ”Konsten att göra entré” som återfinns i antologin Bakom stadens kulisser: genus och gränser i Stockholm 1800–2000, utgiven av Stockholmia forskning och förlag.