Konstnärer och äktenskap under det sena 1800-talet – två parbiografier. Om Ellan de la Chapelle och Albert Edelfelt samt Carolina Benedicks-Bruce och William Blair-Bruce

Maria Vainio-KurtakkosJohanna Pietikäinen
ScensamtalSigneringGratis
21 maj, 13:00 - 14:00
Odengatan 61, 113 22 Stockholm, Sverige
Vasastan

Ett gott parti är berättelsen om friherrinnan Ellan de la Chapelles och konstnären Albert Edelfelts äktenskap. Det knakade i fogarna när en framåtblickande kvinnas ambitioner och en konstnärs brokiga liv skulle anpassas efter omvärldens förväntningar i det sena 1800-talets Helsingforssocietet och parisiska salonger. Heartist ger nytt liv åt paret Carolina Bennedicks-Bruces och William Blair Bruces konstnärskap, livslånga kärlek och hemmet Brucebo som fylldes av konst, vänner och djur. Båda böckerna baseras på bevarad brevväxling.

Ett samarbete mellan Stadsbiblioteket Stockholm, Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag och Fornsalens Förlag.