Med Alf Henrikson på Stockholms vatten

Catharina Grünbaum
Scensamtal
22 maj, 13:30 - 14:00
Ryssgården, Stockholm, Sverige
Södermalm
Stadsmuseet

Föredrag av Catharina Grünbaum.

I samarbete med DELS och Alf Henrikson-sällskapet.