Om tiden hör: dikter av Anna Ström

Om tiden hör: dikter av Anna Ström

Anna Ström
ScensamtalGratis
21 maj, 15:30 - 16:00
Bergsunds strand 32, 117 38 Stockholm, Sverige
Södermalm
Verbal förlag

Anna Ström läser ur diktsamlingen Om tiden hör och samtalar med Marie Strömberg om ett kvinnligt perspektiv på vardag, kropp och barn. I dikterna ryms skilda röster och liv som speglar kvinnors historia och verklighet.