Panelsamtal: Att skriva om samhällsförändring

Arne WickanderKatarina BarrlingCecilia GarmeJohan EhnAnna Furumark (moderator)
ScensamtalGratisTillgänglig för funktionsnedsatta
22 maj, 12:45 - 13:25
Peter Myndes backe 6, 116 46 Stockholm, Sverige
Södermalm
Stadsmuseet

”Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och någonting alldeles oväntat sker. Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig densamma mer”, skrev Alf Henriksson. I det här panelsamtalet ska vi prata om hur författare tar sig an att skriva om samhällsförändring såväl utifrån den enskilda människan som samhället i stort. Vad är enkelt och svårt att skildra av samhällsförändring? Hur samspelar samhälle och invid i förändring? Vad påverkar hur vi tolkar en förändring? Hur gestaltas saknad och sorg och vad är det som saknas och sörjs? Är förändring alltid oundviklig? Hur släpper vi och går vidare till en ny framtid? Hur tolkar man den förändring man själv är en del av?