Presentation av översättningen till svenska av: El mismo mar de todos los veranos (Samma hav som alla andra somrar)

Siri HulténKristian Holmgren
ScensamtalGratis
22 maj, 16:30 - 17:30
Bryggargatan 12A, 111 21 Stockholm, Sverige
Norrmalm
Cervantes

Inom ramen för lanseringen kommer översättaren av romanen, Siri Hultén, och dess förläggare Kristian Holmgren att samtala för att reda ut ledtrådarna till detta verk och dess författares stil.

”Samma hav som alla andra somrar” är den roman som gjorde Ester Tusquets till en av de stora uppenbarelserna inom spansk litteratur under de senaste årtiondena. I den beskriver hon vägen mot likgiltighet och självförstörelse. Dess berättarröst upptäcker gradvis att hennes verklighet bara är en inskränkning av livet och kärleken är en dröm som är omöjlig att förverkliga och som alltid innehåller ett svek. Romanen kan anses vara den första amoraliska romanen som produceras inom den spanska litteraturen på många år, eller åtminstone en av de första romanerna som skrivs utanför ramarna för den judisk-kristna moral som präglar vårt samhälle. 

Evenemanget kommer att genomföras på svenska med simultantolkning till spanska