Samtal om Dag Hammarskjöld

Per StarkeSteve Sjöquist
GratisScensamtalTillgänglig för funktionsnedsatta
20 maj, 17:00 - 18:00
Kaplansbacken 1, Stockholm, Sverige
Kungsholmen
Kungsholms kyrka

Författaren Per Starke samtalar med diakonen Steve Sjöquist om Starkes bok Generalsekreteraren, som sätter i gång tankar kring Dag Hammarskjölds ledarskap och kopplingen till Hammarskjölds bok Vägmärken. Du blir åhörare till en dialog om generalsekreteraren och ledarskap, men också till en hel del ”spillover” om livet i stort. Starke och Sjöquist lockar fram erfarenheter och kunskaper från en av världens mäktigaste och mest ansedda ledare, Dag Hammarskjöld. Medarrangör: Storge förlag