Samtal om läkande skrivande

Emelie Hill DittmerKarin Löfgren
GratisScensamtalTillgänglig för funktionsnedsatta
22 maj, 17:00 - 18:00
Welanders väg 2, Stockholm, Sverige
Kungsholmen
Kungsholms kyrka

Emelie Hill Dittmer, journalist, författare och skrivpedagog samtalar med diakonen och biblioterapeuten Karin Löfgren om läkande skrivande och läkande läsande. Erfarenheter av det skrivna ordets kraft som kan leda till reflektion kring det som är angeläget i livet delas med publiken. Samtalet belyser förbättrad hälsa och en ökad medvetenhet genom ordens kraft. En tankeresa in i skrivandets värld utlovas och skrivandet blir ett verktyg för vägen framåt. Medarrangör: Lassbo förlag