Signeringar

Signeringar

Jenny Luks
Signering
21 maj, 16:30 - 17:00
Johannesgränd 1, 111 30 Stockholm, Sverige
Gamla stan

Kom och träffa våra författare och köp en signerad bok

Jenny Luks, aktuell med Kornskiktet

Kornskiktet är ett lager i överhuden. Under lagret bosätter sig kroppshat, sorg och frustration. Jenny Luks dikter gestaltar en osmickrande vrede inför det tilldelade könet och en önskan att få kliva ur skinnet, men undersöker samtidigt en möjlig försoning med kroppen. Kornskiktet är en oglamorös berättelse om könsdysfori. Bortom tidningsrubrikerna.