Socialism från satan – om att gestalta en idé

Lena AnderssonJohan HeltneVictor Malm
Scensamtal
21 maj, 13:00 - 13:45
Nybrogatan 8, 114 39 Stockholm, Sverige
Östermalm
Fri Tanke

Det sägs att våra ideologier visar sig som tydligast i det vi tar för givet och uppfattar som självklart. Samtidigt är en av skönlitteraturens äldsta effekter att förfrämliga det förgivettagna och få läsaren att se verkligheten på nytt. Är god skönlitteratur per definition ideologikritisk? Är den samtida litteraturen god? 

Medverkande: 

Lena Andersson, författare aktuell med Resten av verkligheten (Polaris)

Johan Heltne, författare aktuell med Sympati för djävulen (Fri Tanke)

Moderator: Victor Malm, litteraturredaktör Expressen

Datum: 21 maj

Tid: 13:00-13:45

Arrangeras av: Fri Tanke, Polaris