5: Elementet Bokförlag

Adress:  
Drottninggatan 45

5:e elementet förlag ger ut böcker om gatukultur. Boken När Hop Hop kom till Sverige 1982–1988 gavs ut i samband med att Hip Hop fyllde 50 år, 2023. Det är 200 sidor svensk Hip Hop-historia och lika många bilder: Tidningsartiklar, intervjuer och ett unikt arkivmaterial berättar historien om pionjärerna, filmerna, musiken och nyhetsinslagen från New York som formade en identitet och livsstil hos en ny generation ungdomar i Sverige. Författare är Kenneth Agibou (f. 1971), journalist och historiker, men också en del av den första generationen som började dansa på Stockholms gator när Hip Hop om till Sverige i början av 80-talet. Han växte upp i Rinkeby utanför Stockholm. 1984 medverkade Kenneth i ungdomsprogrammet Bagen, den första svenska tv-serien som sände Breaking och Electric Boogie framförd av barn med invandrade föräldrar. Förlaget anordnar seminarier, förläsningar, författarsamtal,stadsvandringar och DJ-workshops på temat urban kultur.

5: Elementet Bokförlag programpunkter


0 träffar