Forskaren – folkbildare, åsiktsmaskin eller underhållare?

Jonas Mattsson, Christer Sturmark, Peter Luthersson, Urban Lundberg
Scensamtal, Gratis
22 maj 2022, 13:00 - 13:25
Nybrogatan 8, 114 39 Stockholm, Sverige
Östermalm
Forskning & Framsteg

“Den tredje uppgiften” inom akademin ålägger forskare att kommunicera sin forskning till allmänheten. Men ingenstans berättas hur det ska förverkligas. Vad är forskarens roll i offentligheten och vilken betydelse har sakprosan och kvalificerad fackbokskritik för vetenskapskommunikationen i samhället? Får forskare tycka saker eller hotar det oberoendet? Kan förtroendet för vetenskapen urholkas om forskaren blir underhållare?

Medverkande: 

Peter Luthersson, redaktör Axess Magasin

Urban Lundberg, chefredaktör Respons

Jonas Mattsson, chefredaktör Forskning & Framsteg

Moderator: Christer Sturmark, VD och bokförläggare Fri Tanke

Datum: 22 maj

Tid: 13:00-13:25

Arrangeras av: Fri Tanke, Forskning & Framsteg, Respons, Axess