Makten över orden

Åsa Wikforss, Jonas Mattsson, Olle Josephson, Peter Gärdenfors
Scensamtal, Gratis
22 maj 2022, 14:00 - 14:45
Nybrogatan 8, 114 39 Stockholm, Sverige
Östermalm
Forskning & Framsteg

”Det märkvärdiga med ord är att de betyder något.” Publicisten Bo Strömstedt fångade ordens förmåga att påverka. Men ord är inte statiska. De förändras över tid och kan betyda olika saker beroende på sammanhang. Vem bestämmer vad orden betyder? Finns det farliga ord? 

Välkomna till ett samtal om ordens makt och språkpolitik.

Medverkande: 

Olle Josephson är professor i nordiska språk och författare till Språkpolitik (Morfem). Han var chef för Svenska språknämnden och Språkrådet 2000–2008

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, författare till Hur orden får mening (Natur & Kultur)

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, författare till Därför demokrati (Fri Tanke)

Moderator: Jonas Mattsson, chefredaktör Forskning & Framsteg

Datum: 22 maj

Tid: 14:00-14:45

Arrangeras av: Morfem, Natur & Kultur, Svenska Akademien, Fri Tanke