Signering med Joakim Pirinen

Joakim Pirinen
Signering, Gratis, Tillgänglig för funktionsnedsatta
21 maj 2022, 16:30 - 17:00
Lilla Nygatan 10, 111 28 Stockholm, Sverige
Gamla stan
Kaunitz-Olsson

Joakim Pirinen signerar sin seriebok Hundratvå år av ensamhet.