Arbetarkvinnors levnadsförhållanden i Stockholm runt 1900

Anne-Marie Lindgren
Scensamtal
14 maj 2023, 15:45 - 16:15
Ryssgården, Stockholm, Sverige
Södermalm
Stadsmuseet 

Maria Sandels skildringar av arbetarkvinnor i det tidiga 1900-talets Stockholm.

Maria Sandel (1870-1927) var en av de allra tidigaste arbetarförfattarna i Sverige. Hon var en ensamstående hemstickerska som under hela sitt liv levde tillsammans med sin mor under mycket fattiga förhållanden på Kungsholmen. Hon debuterade år 1888 med dikter och som prosaförfattare år 1908 med novellsamlingen Vid svältgränsen och andra berättelser. Skildringar ur Stockholmslifvet. Sammanlagt fick hon ett sextiotal dikter, fyra romaner och två novellsamlingar publicerade. Hon är den första i Sverige att skildra arbetarklassens kvinnors vardagsliv och hårda villkor och tar i sina böcker upp en rad för den här tiden känsliga frågor som t.ex. aborter, homosexualitet, pedofili, alkoholism och kriminalitet. 

Anne-Marie Lindgren är författare, tidigare utredningschef på Arbetarrörelsens tankesmedja och tidigare redaktör på tidskriften TIDEN.

Hon är ledamot i styrelsen för Maria Sandel-sällskapet.

Arrangeras i samarbete med Maria Sandel-sällskapet.