Bygga vackra och billiga bostäder – vad kan vi lära oss av 1920-talets kooperation

Jan Rydén Bonmot
Scensamtal, Signering, Gratis
13 maj 2023, 13:00 - 13:45
Olivecronas väg 4, Stockholm, Sverige
Vasastan
Arvinius + Orfeus Publishing 
Arvinius + Orfeus Publishing 

Att bygga billigt och vackert – Vad kan vi lära oss av 1920-talets kooperation? Röda Bergen, Helgalunden och Bleckholmsområdet är alla småskaliga, idylliska stadsdelar byggda av kooperationen på 1920 talet. Det är livsmiljöer som fortfarande är mycker uppskattade. Hr uppfördes överkomliga bostäder för arbetare med högsta tekniska standard, och med konstnärliga ambitioner. Arkitekterna lade stor vikt vid att skapa trivsel med grönskande gårdar, mustiga färger, ornament och vindlande gator.

Författaren Jan Rydén Bonmot berättar utifrån både arkitektonisk och ekonomis synvinkel. Vad kan vi lära oss?

Boken en Humanistisk Klassicism: Ornament, färg och materialitet i kooperativa bostadsområden i Stockholm 1915-1930, ger en historisk introduktion till 1920-talets svenska progressiva bostadskooperation och till den estetik som skapade denna säregna variant av klassisk arkitektur