Du äcklar mig! Ett samtal om biologins roll för vår politiska tillhörighet

Emma Frans, Jonas Mattsson, Patrik Lindenfors, Farshid Jalalvand
Gratis, Scensamtal
13 maj 2023, 15:00 - 15:20
Mariatorget 10, Stockholm, Sverige
Södermalm
Fri Tanke 

Var går gränslandet mellan vår känslomässiga intuition och vår moral, och hur kan emotioner forma allt från marknader till religioner och vår tids politiska debatt? Känslor av avsky och avsmak har i alla tider berättat för oss om rätt och fel och skapat en emotionell skiljelinje mellan oss och dem. Varför är det så? Och kan biologin ge oss nya infallsvinklar till att förstå vårt politiska klimat? 

Medverkande: 

Patrik Lindenfors, forskare vid Institutet för framtidsstudier och författare till boken Äckel: Smitta, synd, samhälle (Ordfront, 2023). 

Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi och författare till bland annat Expertparadoxen (Bonnier Fakta, 2023). 

Farshid Jalalvand, vaccinforskare och kulturskribent, författare till boken Apan & Filosofen (Fri Tanke, 2022). 

Jonas Mattsson, chefredaktör för Forskning & Framsteg, leder samtalet.