Existentiell salong: Gud, själen och verklighetens natur

Farshid Jalalvand, Victoria Larm, Joel Halldorf, Nina Hemmingsson, Iiris Viljanen, Christer Sturmark
Gratis, Scensamtal
13 maj 2023, 17:00 - 19:00
Mariatorget 10, Stockholm, Sverige
Södermalm
Fri Tanke 

Vissa frågor är eviga och kanske aldrig kan få några definitiva svar. Kanske är det därför som idén om ett gudsbegrepp och tanken om en mänsklig själ fortsätter att gäcka och förbrylla oss än idag. 

Fyra panelister kommer att argumentera utifrån sina uppfattningar i dessa frågor. 

Publiken får rösta om frågeställningarna, både före och efter panelens samtal. På så vis får vi se om panelens resonemang har påverkat publiken i någon riktning.

Debatten är uppdelad i två frågeställningar, i två akter: 

  • Medvetandets natur: Har människan en själ?
  • Gudsbegreppet och verklighetens natur: Existerar något som rimligen bör kallas Gud?

För musiken står sångerskan och pianisten Iiris Viljanen.

Medverkande: 

Farshid Jalalvand, vaccinforskare och kulturskribent, författare till boken Apan & Filosofen (Fri Tanke, 2022). 

Christer Sturmark, bokförläggare på Fri Tanke och författare till Konsten att tänka klart (Fri Tanke, 2023). 

Victoria Larm, bakgrund inom konstvetenskap och författare, aktuell med den historiska romanen Den förklädda guden (Norstedts, 2023). 

Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria och författare, senast till Bokens folk (Fri Tanke, 2023). 

Nina Hemmingsson, serietecknare och författare till Rum utan titel (Kaunitz-Olsson, 2022), leder samtalet.