Finlands svenska historia

Martin Hårdstedt, Urban Lindstedt
Scensamtal
14 maj 2023, 13:00 - 13:45
Stora Nygatan 7, Stockholm, Sverige
Gamla stan
Wordstock

Hur ser Finlands svenska historia ut? Är det politiken, makten, språket eller kulturen som väger tyngst? I dag är oftast språket i fokus när det gäller de svenskspråkigas identitet i Finland, men historiskt sett har till exempel hembygd, klass eller vem man svurit trohet till varit viktigare. Martin Hårdstedt berättar om Finlands svenska historia. Samtalspartner Urban Lindstedt.