Folk, hus o gator i stormaktstidens Norrmalm

Fredric Bedoire
Scensamtal
13 maj 2023, 12:05 - 12:35
Ryssgården, Stockholm, Sverige
Södermalm
Stadsmuseet 

Folk, hus o gator i stormaktstidens Norrmalm

“Att återuppväcka en förlorad stad

Om man inte är arkeolog kan det förfalla främmande att rekonstruera en stad som inte längre finns. I detta fall existerade den fortfarande i sin fysiska form när författaren var liten. Det gäller inte en krigshärjad stad utan den svenska huvudstadens centrala delar på Norrmalm, där övervägande antalet byggnader revs under drygt tjugo års tid efter 1952. Med andra ord kan inte stenarna berätta om människorna och deras villkor och de hus de levde i. Vi kan på annat sätt locka fram dem ur minnet, komma dem nära. I det förflutna finns deras rum och salar, hus och palats, små timmerstugor och trädgårdar, och det gäller att göra dem synliga. Vi kan leva med dem under de förändringar av makt, status och rikedom som de själva upplevde. Glädje och sorg träder ständigt farm ur tomrummet.”

Så skriver författaren och arkitekturhistorikern Fredric Bedoire i inledningen av sin nya bok Stormaktstidens Norrmalm: Folk, hus och gator (2023)

Hur möter man då människorna, hur förstår vi deras livsvillkor och hur hanterar vi de svårigheter som uppstår när de vanliga arkiven saknas?

Fredric Bedoire är professor em. i arkitekturhistoria vid Kungl. Konsthögskolan, docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet och hedersledamot i Konstakademien

Arrangeras i samarbete med Bokförlaget Langenskiöld