Författarsamtal: behöver vi gigjobben?

Joakim Wernberg
Scensamtal
11 maj 2023, 15:00 - 15:40
Stora Nygatan 7, Stockholm, Sverige
Gamla stan
Timbro
Volante 

»Otrygga jobb«, säger vänstern. »Ovärdiga jobb«, svarar den konservativa högern. 

Gigekonomin väcker starka känslor. Trots kritiken växer sektorn. Har vi skäl att oroa oss? Eller är gigjobbens framväxt tvärtom en naturlig och eftersträvansvärd utveckling av arbetsmarknaden? Och hur kan i så fall politiken utformas för att värna gigjobbarna och till fullo utnyttja den nya teknikens potential?

Välkomna till ett samtal om gigekonomins framtid.

Medverkande:

Joakim Wernberg, forskningsledare för Digitalisering och teknikpolitik vid Entreprenörskapsforum samt lektor i Teknik och samhälle vid Lunds universitet. 

Moderator: Andreas Johansson Heinö, förläggare Timbro Förlag