Liv och skapande under AI-revolutionen

Christer Sturmark, Isabelle Ståhl, Mårten Arndtzén, Torbjörn Elensky
Gratis, Scensamtal
13 maj 2023, 14:30 - 14:50
Mariatorget 10, Stockholm, Sverige
Södermalm
Fri Tanke 

Det finns många idéer och myter om det mänskliga geniet. Att fantasi och kreativitet uppstår ur tomma intet och att avsändaren är egen och originell i sitt uttryck. Med artificiell intelligens har det blivit enklare att reproducera innehåll med konsekvensen att det ofta blir tillrättalagt och mimetiskt. 

Vad gör det med den genuina kreativiteten, om det ens finns en? Vad gör att vi upplever något som besjälat och levande? Och varför skriver artificiell intelligens så dålig litteratur?

Medverkande: 

Isabelle Ståhl, litteraturkritiker, doktorand i idéhistoria, författare och krönikör, aktuell i höst med Eden (Albert Bonniers Förlag, 2023).

Mårten Arndtzén, kulturjournalist och författare till boken Konsten är vi (Fri Tanke, 2022). 

Torbjörn Elensky, kritiker i Svenska Dagbladet och författare till flera böcker, senast essäerna Dr Mabuses ansikte (Faethon, 2022) och Absolut text (Fri Tanke, 2021).

Christer Sturmark, bokförläggare på Fri Tanke och författare till Konsten att tänka klart (Fri Tanke, 2023), leder samtalet.