Sveriges Kyrkor – 100 år av forskning och publicering

Jakob Lindblad, Ann Catherine Bonnier
Scensamtal, Gratis
13 maj 2023, 11:00 - 11:20
Storgatan 43, Stockholm, Sverige
Östermalm
Kungl. Vitterhetsakademien
Riksantikvarieämbetet

Begreppet Sveriges Kyrkor avser bokverket och det bakomliggande forskningsföretaget. Jakob Lindblad och Ann Catherine Bonnier samtalar utifrån Lindblads bok Forskningsföretaget Sveriges Kyrkor. Organisation, utgivning, arkiv hur verksamheten tett sig från starten 1912 till i dag, med kyrkoinventeringar, bokutgivning och ett växande arkiv. Jakob Lindblad är universitetslektor, arkitekt och antikvarie. Ann Catherine Bonnier är docent i konstvetenskap och f.d. byggnadsantikvarie.