Vad är Kina?

Torbjörn Lodén, Lena Rydholm
Scensamtal, Gratis
13 maj 2023, 13:00 - 13:20
Storgatan 43, Stockholm, Sverige
Östermalm
Kungl. Vitterhetsakademien
Riksantikvarieämbetet

Sinologerna Torbjörn Lodén och Lena Rydholm diskuterar begreppet Kina ur olika perspektiv: kulturellt, språkligt, historiskt, geografiskt. Samtalet tar sin utgångspunkt i den aktuella boken What is China? Observations and Perspectives.