Vad händer när forskare har fel? Ett samtal om vetenskaplig auktoritet

Emma Frans, Anna Tyllström, Amina Manzoor
Gratis, Scensamtal
13 maj 2023, 14:00 - 14:20
Mariatorget 10, Stockholm, Sverige
Södermalm
Fri Tanke 

Få tillfällen har som covid-19-pandemin synliggjort svårigheterna i att hitta och tillämpa

expertkunskaper. Under pandemin uppstod fenomenet virala experter, mediala karaktärer som ledsagade oss genom månader av isolering. Men vad gör en expert, och i vilken mån bör hon eller han vara transparent kring sin egen kunskaps gräns? 

Medverkande: 

Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi och författare till bland annat Expertparadoxen (Bonnier Fakta, 2023). 

Anna Tyllström, forskare i företagsekonomi och organisationsteori vid Institutet för framtidsstudier. 

Amina Manzoor, medicinreporter i Expressen och författare till den uppmärksammade boken Pandemier! (Fri Tanke, 2021), leder samtalet.