Visning av arkivets och bibliotekets underjordiska magasin. Begränsat antal platser. Biljett hämtas på plats. Gratis.

Riksantikvarieämbetet
Visning
13 maj 2023, 13:30 - 13:50
Storgatan 43, 114 55 Stockholm, Sverige
Östermalm
Riksantikvarieämbetet
Kungl. Vitterhetsakademien

Följ med på visning i våra magasin som i vanliga fall inte är öppna för allmänheten. I magasinen förvarar vi information om hela Sveriges kulturarv – från runstenar till byggnadsminnen.