Fri Tanke 

Adress:  
Adolf Fredriks kyrkogata 13, 111 37 Stockholm, Sverige

Fri Tanke är en arena för vetenskap, kultur, filosofi och idédebatt. Vi strävar efter att lyfta och popularisera vetenskap och samtidens frågor, i syfte att öka kunskapen om verkligheten och oss själva.

Fri Tanke  programpunkter


0 träffar